KANCELARIA

Ulga na dziecko 2024 (prorodzinna). Kiedy musimy podzielić się nią z drugim rodzicem?

Niebawem rozpocznie się okres składania zeznań podatkowych za rok 2023, a co za tym idzie
moment, kiedy rodzice dzieci będą mieli możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Pamiętaj, że w obecnym stanie prawnym, w przypadku braku odmiennego porozumienia pomiędzy rodzicami, prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje temu rodzicowi, z którym dziecko faktycznie zamieszkuje!

Przed nowelizacją, a więc aż do 31.12.2021 roku – wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej, nawet w ograniczonym zakresie przez jednego z rodziców – czyli np. zabieranie dziecka na weekendy, wakacje, święta itp. uprawniało obojga do korzystania z ulgi na dzieci w stopniu równym.

„Sytuacja w zakresie stanu prawnego zmieniła się począwszy od 1 stycznia 2022 r., od kiedy w art. 27f  ust. 4 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) dodano unormowanie, zgodnie z którym w przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych.

W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny” (Wyrok NSA z dnia 18 maja 2023 r. II FSK 2805/20).

Dopiero zatem od tej daty ustawodawca zdecydował, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami decydujące znaczenie dla odliczenia ma miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców.

Jeśli to Ty stale sprawujesz opiekę nad dzieckiem (nie macie orzeczonej opieki naprzemiennej), a miejsce zamieszkania dziecka oznaczone jest przy Tobie, drugi rodzic jedynie utrzymuje z dzieckiem kontakty czasowe – w obecnym porządku prawnym – to Tobie przysługuje pełne odliczenie ulgi.

 

DROGI CZYTELNIKU!

Tutaj znajdziesz więcej artykułów omawiających prawne aspekty twojego życia.

Zapraszam do śledzenia profilu kancelarii na FB – bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami oraz informacjami.