Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci założenia Kancelarii Radcy Prawnego
Paulina Łukaszyk” mająca na celu świadczenie usług dla społeczności zamieszkującej teren
Puszczy Noteckiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Puszcza Notecka

l1
l2
l3
l4